Zasady

Zasady umieszczania wpisów, komentarzy, postów itp:

Piszący treści zwany dalej Użytkownikiem poprzez umieszczenie treści na stronie BezPrzesady.pl zgadza się z poniższymi Zasadami obowiązującymi na BezPrzesady.pl i potwierdza ich znajomość poprzez umieszczenie wpisu.
1.Użytkownik komentujący oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim Blogu lub/i w Komentarzach.
2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
4. BezPrzesady.pl ma prawo usunąć treść Bloga, Komentarza, a także zablokować (czasowo lub definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.


Komentarze:
Właściciel domeny jako podmiot udostępniający serwis www.bezprzesady.pl na zasadach hostingu, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.), nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i komentarzy. Aby zgłosić naruszenie prawa, napisz do serwisu BezPrzesady.pl.


Aktualizacje komentarzy: raz na dobę.