Detroit bankrutuje — jaki z tego morał…

Detroit bankrutuje przy całkowitym długu sięgającym 20 mld USD. Oznacza to około 28.000 USD na każdego pozostającego w mieście obywatela (populacja Detroit spadła o 60% od roku 1950 — głównie z powodu emigracji do innych miast).

Obecnie, Amerykanie na poziomie federalnym zadłużeni są na 16,7 bln USD. Oznacza to prawie 54.000 USD długu na każdego obywatela i prawie 150.000 USD na każdego podatnika…

Dlaczego tak się dzieje…

Najkrócej… Osoby, które głosują na rządowe/administracyjne/samorządowe programy i wydatki, to nie te same osoby, które za nie będą płacić. Dotyczy to praktycznie wszystkich zachodnich społeczeństw.

Innymi słowy, jeśli Pan Józek ma wydać pieniądze Pana Jarka (załóżmy nawet że na szczytne cele), mniej się będzie nad tym zastanawiał niż gdyby miał wydać pieniądze własne. W przypadku pieniędzy w kasie samorządowej lub państwowej nie dość, że łatwo wydaje się pieniądze, które w niej są, to jeszcze, kiedy kasa jest pusta, łatwo zaciąga się długi.

Jeszcze o USA

Podobne artykuły