Polecam uwadze dwa swoje teksty:

Polecam swoje ostatnie teksty na portalu wpolityce.pl

Prawo do pokojowych zgromadzeń jest wpisane w funkcjonowanie państwa prawa szanującego wolności obywatelskie, umożliwia bowiem spontaniczną reakcję na poczynania władzy. Prezydencki projekt zmian do ustawy prawo o zgromadzeniach istotnie ogranicza to prawo, utrudniając tym samym obywatelską kontrolę poczynań władzy. Prawo pokojowego gromadzenia się jest w Polsce chronione konstytucyjnie.

Konstytucja RP w art. 57 rozdziału II „Wolności i prawa polityczne” gwarantuje każdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń można również wprost wywodzić z prawa do swobodnego wyrażania opinii, unormowanego przez art. 54 Konstytucji. Prawdą jest, że Konstytucja we wspomnianym art. 57 pozwala na wprowadzenie w drodze ustawy ograniczeń prawa gromadzenia się, ale wszelkie ograniczenia jako odstępstwo od reguły powinny się sprowadzać do niezbędnego minimum. Jednocześnie ograniczenia konstytucyjnych praw nigdy nie mogą prowadzić do naruszenia ich istoty. Już sama Konstytucja wzmiankując o ograniczeniu prawa do zgromadzeń w rozdziale XI nie pozostawia władzy swobody w tym względzie. O ile art. 233 ust. 1 dopuszcza wprowadzenie dodatkowych ograniczeń prawa gromadzenia się wynikających z istoty stanu wojennego i wyjątkowego, o tyle już w świetle art. 233 ust. 3 niedopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowych zakazów w razie stanu klęski żywiołowej. Tym samym twórcy Konstytucji zauważyli niebezpieczeństwo nadużywania władzy przez rządzących i nie pozostawili im dowolności.

Czytaj dalej: Wolność zgromadzeń niemile widziana – analiza prezydenckiej nowelizacji

http://wpolityce.pl/artykuly/34403-gwaltowny-wzrost-parkowego-spozycia-i-inne-przypadki-dzialalnosci-przestepczej-polakow

Podobne artykuły