Agresja ZSRR na Polskę 1939 17 września. Rocznica

Ten rok, ta data zapoczątkowały życie obozowe Polski. Od 17 września wiadomo było, że już cała Rzeczypospolita została zaatakowana z dwóch stron, przez dwóch okupantów…
…Obozy koncentracyjne nazywane  Konzentrationslager zaczęły powstawać od 1933  r. w Rzeszy Niemieckiej  na mocy “rozporządzenia”.  Rozporządzenie to umożliwiało aresztowanie i osadzanie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony wszystkich osób uznawanych za wrogów państwa i narodu niemieckiego. Kolejne obozy zakładano na terenie okupowanych państw.  Ogółem na terenie Polski w latach 1939 – 1945 hitlerowcy zorganizowali 9 tys. obozów i podobozów, przez które przeszło 18 mln więźniów i jeńców wojennych z 30 krajów świata.  Szokuje fakt, że w wyniku bezpośrednich działań wojennych straciło życie “tylko niecałe ” 10% Polaków, pozostali w liczbie 4096 tys osób to śmiertelne ofiary obozów.
Przed Hitlerem wymyślili je komuniści. …… Obozy NKWD

W wyniku działań okupanta niemieckiego zginął co czwarty obywatel polski. Polska straciła na każdy tysiąc  obywateli – 220 osób (USA – 2,9,Belgia – 7, Wielka Brytania – 8, Francja – 15,Holandia – 22, ZSRR  które wywołało wraz z III Rzeszą II wojnę światową – 116 obywateli). W obawie przed reakcją ZSRR w szacunkach tych pominięto  straty ludnościowe powstałe w wyniku działalności Rosji sowieckiej.
(za  Wikipedią.)

Ponad 21 lat po odzyskaniu “niepodległości”  opiniotwórcza Wikipedia powinna precyzyjnie podawać również liczbę ofiar wschodniego okupanta, który 17 września wbił Polsce nóż w plecy. Cenne materiały na temat ofiar ZSRR przeciwko Narodowi Polskiemu są zawarte w materiale ”
Raport Indeksu represjoniowanych”.

Po II wojnie światowej obozowe życie w Polsce kwitło w jak najlepsze.  Nie dość że byliśmy w obozie socjalistycznym, to w dalszym ciągu na terenie Polski działały “stare” i powstawały nowe obozy NKWD, wszak nieprawomyślnych Polaków było wielu.

Liczbę Polaków zamordowanych i zamęczonych w więzieniach i łagrach w latach 1944-1956 ustalili historycy na ponad pół miliona, w tym 80 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i 31,5 tysięcy żołnierzy oddziałów leśnych (poakowskich, narodowych i innych.

Nie jest powszechna wiedza o tym, że  że po “wyzwoleniu” obozów w Polsce  przybyło.

 

Na podstawie dokumentacji MBP można ustalić, że w Polsce w kwietniu 1945 r. funkcjonowało 16 obozów (Mrowino, Studzieniec, Świętochłowice – Zgoda, Jaworzno, Zimne Wody, Potulice, Jarosław, Mysłowice, Mielęcin, Wadowice, Krotoszyn, Gdańsk, Łódź, Popkowice, Poniatowa, Łęgnowo), w których było ulokowanych 27 826 więźniów.

W drugiej połowie roku liczba obozów i kolonii rolnych wynosiła 28 placówek (doszły nowe: Głaz, Kcynia, Krzesimów, LesznoGronowo, Inowrocław, Oświęcim, Janikowo, Jaksice, Gniewkowo, Będzin, Targowa Górka, Abramów, Stalowa Wola, ToruńRudak, Kruszwica, Warszawa, Złotów; przestały zaś funkcjonować: Poniatowa, Gdańsk, Krotoszyn, Wadowice, Zimne Wody, ŚwiętochłowiceZgoda Od stycznia 1945 r. do sierpnia 1946 r zatrzymały łącznie ok. 47 tys. osób.

Więzień i obozów NKWD w Polsce było znacznie więcej; wśród wymienionych brakuje obozu KL Warschau który przejęty od NKWD przez UB funkcjonował do 1949r.

Polecamy:
warto przeczytać w Rzeczpospolitej  Pożoga na Kresach

Poniżej zdjęcia z uroczystości rocznicowych 17 września w Poznaniu.
Między innymi obecny był poczet sztandarowy Liceum Nr 25 w Poznaniu
Jest to godne pochwały, ukazywanie naszej młodzieży ważnych dat, poprzez ich osobiste zaangażowanie i reprezentację szkół na uroczystościach. Delegacje szkół również składały wieńce oddając cześć ofiarom 17 września i dalszej hekatomby zbrodni Ludobójstwa na narodzie polskim na Kresach Wschodnich.

Władek i Piotrek


Podobne artykuły