Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud – refleksje wielkanocne.

Tym razem będzie naprawdę  bez przesady.  Chrystus nam Zmartwychwstał;  Mimo nielegalnych krzyży na Krakowskim Przedmieściu oraz  na Wawelu zmartwychwstaje nasza świadomość obywatelska oraz nasz  patriotyzm.Tu jest Polska.Alleluja.

http://youtu.be/LaxSBWhlSdc

Dlaczego demonstranci wznoszą takie okrzyki, chyba dlatego że  śledztwo w sprawie zbrodni smoleńskiej, oraz ekonomiczny krach  “Zielonej Wyspy” Tuska  jest dla nich  jest najważniejszy.

Podobnie krytyczna jest  ocena Remuszki przemian okrągłostołowych i wolności reglamentowanej pod nadzorem Gazety Adama  Michnika. video google

Wszystko  układa się w jasny przekaz  – stan wojenny, okrągły stół  nazywany też  “okrągłym korytem”,  Trybuna Ludu i Gazeta Wyborcza;  demokracja socjalistyczna zamieniona na okrągłostołową, Katyń oraz  Smoleńsk,  zaprzaństwo i nowy “Front Jedności Narodu” który tworzą  PO, PSL, SLD i PJN.

Mam książkę Remuszki z dedykacją autora i polecam ją Państwu.

Ponadto  warszawskagazeta szerzej pisze o roli Michnika w Polsce:

„Tak trze­ba wi­dzieć je­go po­czy­na­nia za ku­li­sa­mi wy­da­rzeń i dzia­łal­ność w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej” w la­tach 90. — on nie po­zwa­la pol­skiej sza­chow­ni­cy stać i part­ne­rom grać. Upra­wia per­fid­ną dy­wer­sję prze­szka­dza­jąc w ukon­sty­tu­owa­niu się sce­ny po­li­tycz­nej na nor­mal­nych de­mo­kra­tycz­nych za­sa­dach”.

Zobaczcie też  za co wyrzucono Stanisława Markowskiego z Radia Kraków.

www.darpoint.pl

Władek

Podobne artykuły